НЧ "Родопска искра 1880"
град Чепеларе

Библиотека

 

Към този момент библиотечния фонд се състои от 27 409 тома от които:

  • художествена литература - 14641 тома;
  • отраслова литература - 9193 тома;
  • детска художествена литература - 2918 тома;
  • детска отраслова - 366 тома.

Библиотеката разполага с компютри, ксерокс и мултимедия, които са достъпни за всички граждани и гости на града!

В библиотеката на читалището се организират почти ежемесечно културни мероприятия, като представяне на книги от различни автори и други. Трябва да отбележим,че библиотеката към НЧ "Родопска искра 1880" е една от малкото библиотеки, разполагащи със старопечатни издания от преди 100 години.