НЧ "Родопска искра 1880"
град Чепеларе

Издателска дейност

Книжовно-научните трудове, които са издавани в миналото и които почти винаги пряко или косвено са свързани с живота на читалището в Чепеларе, са повече от тридесет. Това е количесво, което учудва, като се има в предвид че се касае за едно село в Родопите при това не от най-големите, без жп връзка, разположено почти до самата граница, отдалечено без каквото и да е шосе свързващо Чепеларе с Асеновград. Само един тесен планински път ги свързвал по който се стигало за 2-3 дена.

 

Васил Дечев

 

За всяка по важна нужда на селото, предимно стопанска, но често и политическа, какъвто е бил и случеят с настаняването на административния център на околията в Чепеларе и преместването на третокласното училище  от Оряхово тук, читалищната управа се отзовавала винаги. И за да подтикнат отговорните фактори в окръга или столицата към дейност те писали цели брошури. Така е било например с брошурата за поминъка в селото. Читалищната управа била загрижена за препитанието на населението в Чепеларе и Средните Родопи, загрижена за упадъка на скотовъдството в планината и намира, че причината за това са митниците по границата.

 

Стою Шишков 

И ето управата решава: да напечата със свои средства брошура с название "Митниците на турско-българската граница" със цена от 40 ст. и да се продадат толкова брошури колкото са нужни, за да се плати за напечатването им. Тази брошура написва Васил Дечев. Втората брошура издадена през 1899г. написва Стою Шишков със заглавие "Поминъкът в Родопите". След три години читалищната управа решава да издаде нова брошура за "Овцевъдството в Родопите-причини за упадъка му и средства за изигането му". Два други труда изпъкват много силно: първият е озаглавен "Родопски напредък" и "Миналото на Чепеларе" което представлява обширна двутомна селищна история. "Родопски напредък" излиза в продължение на десет години от 1903 до 1912г. отначало в Чепеларе, а след това в Асеновград и Пловдив. "Миналото на Чепеларе" представлява основен и ценен труд за бита, нравите историята и въобще за живота не само на Чепеларе, но до известна степен и за живота в Средните Родопи в миналото. Пряко или косвено с "Родопска искра" има връзка вестниците:

1."Родопски новини" издаван в Чепеларе през 1894 бр,1 до 12 с редактор Васил Дечев.
2."Родопска искра" издаван 1937 до 1940г.
3.Списание "Звънец"-орган на родопските скотовъдни и други кооперации
4. "Среднородопско овчарство" от Васил Дечев.
5."Защо Рупското държавно училище трябва да бъде в Чепеларе, а не в друго село"-1895г. Стою Шишков издание на "Родопска искра".
6."Едно мнение по въпроса за административното деление на Централните Родопи" от Атанас Найденов 1914г.

 

 

 

 

 

 

КРАТКА БИБЛИОГРАФИЯ НА ВЕСТНИЦИТЕ,СПИСАНИЯТА И КНИГИТЕ ИЗДАВАНИ ОТ ЧЕПЕЛАРСКОТО ЧИТАЛИЩЕ "РОДОПСКА ИСКРА"